Het wereldraadsel universum – P.A. Müller

Astronomie in kruisverhoor. Een kritisch onderzoek – Paul Alfred Müller-Murnau – ± 1949

Welrätsel Universum – Vertaling: Vlichthus

Het wereldraadsel universum

Het wereldraadsel universum - P.A. Müller

Het wereldbeeld van het universum, de kosmos, de hemel, de sterren, de planeten, de aarde, is voor zowat iedereen een dermate uitgemaakte zaak, dat daarover geen of nauwelijks enige discussie bestaat.

Het sinds enkele honderden jaren – betrekkelijk kort geleden dus – geïntroduceerde en daarna steeds verder uitgewerkte Copernicaanse wereldbeeld (Nicolaas Copernicus 1473-1543), wordt zeer algemeen als een vaststaand feit aanvaardt, hoewel het toch gewoon bekend zou moeten zijn dat het niet meer is dan een rijkelijk van rekenmodellen voorziene theorie. Daarvan is niets bewezen, omdat er eenvoudigweg niets bewezen kán worden door “de wetenschap”, hoe men ook zegt dat het is zoals men zegt.

Een aanval op het Copernicaanse wereldbeeld

De Duitse schrijver van dit boek – Paul Alfred Müller-Murnau – zegt hierover het volgende:

“Ieder van ons is tot nu toe ons hele leven een Copernicaan geweest. We zijn grootgebracht met ontzag voor astronomie en zijn eraan gewend geraakt om astronomische beweringen als onbetwistbare waarheden te accepteren. Als nu beweerd wordt dat het Copernicaanse wereldbeeld uiteindelijk niets anders is dan een verzameling van onwetenschappelijke dogma’s en een heleboel grove fouten, dan zal de inertie van traditionele oordelen automatisch weerstand bieden, samen met het menselijk begrijpelijke onbehagen over het verlies van een bepaalde component van het vertrouwde intellectuele fundament en de gekoesterde educatieve activa.

Weinigen van ons zijn intellectuele revolutionairen, die voortdurend klaar staan om ballast van zich af te gooien om iets nieuws te winnen. We putten eerder uit wat we ooit op school hebben geleerd als we het nodig hebben en sparen onszelf de moeite die nodig is om een nieuw intellectueel goed te verwerven. Daarom kan deze aanval op het Copernicaanse wereldbeeld gemakkelijk worden opgevat als een verstoring van de rust.”

Onderwezen op scholen en goedgekeurd door kerk, staat en meer

De volgende – alreeds in 1949 – conclusie van de schrijver is nog steeds van kracht.

“Afgezien van alle andere kennis, wordt alleen al het Copernicaanse wereldbeeld vandaag de dag nog steeds beschouwd als een onbetwiste educatieve troef, honderd miljoen keer geworteld in het bewustzijn van het Westerse volk en verbonden met alle machten. Het wordt onderwezen op scholen en goedgekeurd door de kerken, erkend door de staat en gesteund door haar organen. Tot bezit gemaakt in de pers, radio en boeken, als opinievormende instrumenten van de grootste effectiviteit, en het geniet de wijding van het eeuwig geldige, zodat elke twijfel hieraan heiligschennis lijkt te zijn, zelfs als een revolutionaire – en politieke – demonstratie tegen de ondersteunende machten verschijnt.”

Op wetenschappelijke gronden is het Copernicaanse wereldbeeld verkeerd

Vanuit het Woord Gods is het een eenvoudige conclusie dat het Copernicaanse wereldbeeld verkeerd is. Het staat namelijk diametraal op wat de Schrift leert. Bijvoorbeeld dat de aarde (= droog land) in rust is, vaststaat, en dat de zon opkomt en ondergaat, dus beweegt. Het Copernicaanse wereldbeeld beweert dat het precies andersom is. Allebei waar zijn, kan niet en dus zal er een keuze gemaakt moeten worden.

Degenen die hun keuze willen maken op basis van “de wetenschap” zullen geweldig geholpen zijn met dit voortreffelijke boek. Want óók via de “wetenschappelijke route” blijft er uiteindelijk maar één verklaring van hoe ons universum vormgegeven is fier overeind. Dat is het Bijbels Wereldbeeld, in dit boek genoemd de “holle-wereld-theorie” en in onze bewoordingen de “theorie van de holle aarde”. Evenmin te bewijzen, maar wél in overeenstemming met Gods Woord en onze waarnemingen op tal van gebieden.

Overeenkomend met de kosmisch werkelijkheid

De slotwoorden van de schrijver van “Het wereldraadsel universum” luiden:

“Rest ons de lezer te bedanken voor zijn aandacht. We hebben niets achtergehouden dat essentieel is voor het vormen van een oordeel. Laat hem zijn oordeel uitspreken. Wat het ook moge worden, we vragen hem zich objectief te mengen in het debat over het astronomisch wereldbeeld en publiekelijk – voor of tegen – stelling te nemen, binnen het kader van zijn mogelijkheden.

Op basis van het gepresenteerde materiaal nemen we aan dat de theorie van de holle aarde overeenkomt met de kosmische werkelijkheid, maar we zijn dankbaar voor elk bewijs van het tegendeel, want het gaat tenslotte niet om Copernicus of de holle-wereld-theorie, maar om wetenschappelijke waarheid.”

Meer over de “holle aarde”

Op de website van Vlichthus staat inmiddels een ruim aanbod van informatie over het onderwerp “de holle aarde” en wat daar zoal bij hoort. Uiteraard ook belicht vanuit de Bijbel, waarvan God Zelf de Auteur is. En dat is wellicht meer dan u in eerste instantie verwacht.

Wij bevelen ook dit materiaal van harte aan bij uw eerlijk onderzoek naar het universum waarin wij leven.


Welträtsel Universum

De PDF van dit van origine Duitstalige boek is ook beschikbaar via Archive.org.


Het wereldraadsel universum – PDF

.


Stichting Vlichthus

Stichting Vlichthus hecht er grote waarde aan dat deze uitgave bewaard blijft.

Publicatie betekent niet automatisch dat álles in dit boek onderschreven wordt door vertaler en uitgever.

.


Het wereldraadsel universum

2 gedachten over “Het wereldraadsel universum – P.A. Müller

  1. Pingback: Holle aarde - het concave wereldbeeld - overzichtspagina

  2. Pingback: De holle aarde in boeken en op websites - Stichting Vlichthus

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *