Hebreeuws, taal en bouwstenen van JaHWéH

Hebreeuws, taal en bouwstenen van JaHWéH – Liliane Warris

Hebreeuws, taal en bouwstenen van JaHWéH

In dit boek geeft Liliane Warris gestalte aan haar kennis van de symboliek en de systematiek van het bijbels Hebreeuws. Tegenover de kreet dat God – objectief gezien – “dood” is, stelt de schrijfster dat God leeft en dat Hij dit ook geopenbaard heeft in de structuur van het bijbels Hebreeuws. Een structuur die onmogelijk door mensen bedacht kan zijn.

De schrijfster toont aan dat de Bijbel geen boek is vol religieuze verhalen en plaatjes, maar dat de Bijbel één wonderlijk geheel is, in symboliek en in systematiek, in de lettertekens met hun getalswaarden en in de getalswaarde van woorden. Daarin laat God zien Wie Hij is en in welke verhouding de mens en de schepping tot Hem, de Oorsprong van het Leven, staan.

Dit boek maakt duidelijk dat de Hebreeuwse lettertekens zinnebeelden zijn. Tekens die een abstracte inhoud hebben. Tekens waarmee ons Geestelijke waarheden worden voorgehouden. Door het verstaan van deze Geestelijke waarheden krijgt het leven van de mens zin en inhoud. Liliane Warris toont bovendien aan dat deze taalstructuur ook voortgezet wordt in de fundamentele boodschap van het Nieuwe Testament.

Dit boek kunnen wij als uniek beschouwen, zeker in het Nederlands taalgebied. Het bepaalt ons wederom bij de veelkleurige Waarheid, die God Zelf ons in de Bijbel openbaart via Zijn Taal.

Symboliek van het Hebreeuws als PDF

Deze uitgave is niet meer als boek leverbaar, maar wel te lezen als PDF. Deze is gratis beschikbaar.Hebreeuws, taal en bouwstenen van JaHWéH

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *