De Bijbel Gods Woord – Bettex

De Bijbel Gods Woord – Prof. F. Bettex – derde druk – 1909

Boek De Bijbel Gods Woord - Bettex

“Ik geloof in God, Schepper des hemels en der aarde, en ik geloof ook dat de Bijbel een openbaring van deze Schepper aan Zijn schepselen is.”

Deze krachtige geloofsverklaring van schrijver F. Bettex (1837 – 1915) maakt onderdeel uit van dit geloofversterkende boek. De Zwitserse auteur heeft er nog meer, bijvoorbeeld:

“De Bijbel heeft op alle vragen korte, treffende antwoorden, en wist reeds voor duizenden jaren alles wat tot op de huidige dag in de mensen omgaat.”

“De Bijbel biedt ons idealen en doeleinden aan, zó groot en zó hoog, als nog nooit door enig menselijk boek gedaan is.”

“Wat bewerkt de Geest Gods met dit Bijbelgeloof? Dat het Woord van God tot een levende kracht wordt, die de mens zalig maakt. Niet op bewijzen berust dat geloof; want een geloof, dat bewijzen nodig heeft, is geen geloof.”

Geloof in wat God de Schepper gesproken (geschreven) heeft, is wat de mens – het schepsel – gevraagd wordt. Vooraf is deze verklaring in dat Woord daarbij genoeg: “Alle Schrift is van God ingegeven…” Bij de bestudering daarná is daarover geen twijfel meer mogelijk!

Bettex verwerpt Bijbelkritiek

Bettex doet een krachtig en goed onderbouwd pleidooi voor het volledig aanvaarden van de Bijbel als het onfeilbare Woord van God. Daar horen geen kritiek en oneigenlijke vragen bij, juist omdat het hier gaat om hét Boek (de Openbaring) van niemand minder dan de Grote Auteur, namelijk God zelf. Kritiek en oneigenlijke vragen “maken ons naar buiten weerloos, naar binnen krank en mat”, is zijn conclusie.

Hij stelt: “De Bijbelkritiek heeft het zóver gebracht, dat weldra geen enkel Christen duidelijk onderscheid meer zal kunnen maken tussen ja en neen, waarheid en leugen, licht en duisternis, kinderen Gods en kinderen des duivels, tussen Christus en Belial.”

Kritiek op de samenstelling van de Bijbel

Waar kritiek is op de samenstelling van de Bijbel (“de canon”) zoals wij die nu kennen, pareert Bettex: “Wij nemen aan, dat deze alwetende God, zonder Wiens wil geen musje op de aarde valt, zich óók bemoeid heeft met de opstelling en bestemming van het Woord, dat Hij de mensen geschonken heeft.”

En zo is het! Waar de Bijbel het Woord Gods is, is het ondenkbaar dat de Auteur niet in staat zou zijn om dat Woord aan Zijn schepselen te geven op de wijze dat Hij dat wil. Het is juist ómdat de Schrijver God zelf is, dat wij daar 100% op kunnen vertrouwen.

De Bijbel is een openbaring van de Schepper

Bettex gaat in zijn boek uitgebreid in op de kritiek, die in zijn tijd zovelen beïnvloedde. Daar hebben wij in onze tijd nog steeds veel aan, want kritiek op de Bijbel, en het ontkennen dat dit het Woord Gods is, is er altijd geweest en zal er altijd zijn. Maar dat zou onze persoonlijke geloofsverklaring: “Ik geloof in God, Schepper van de hemelen en de aarde, en ik geloof dat de Bijbel een openbaring van deze Schepper aan Zijn schepselen is,” niet in de weg staan.

Bettex helpt daarbij. Hij verklaart: “Maar gij wilt toch niet zeggen, roept menigeen hier uit, dat bijvoorbeeld ook zelfs het Mozaïsche scheppingsverhaal onfeilbaar is? Ja zeker! dat wil ik juist zeggen! Ik geloof dat gehele verhaal, van woord tot woord, al ware het slechts omdat ik volstrekt niet inzie, waarom ik het niet geloven zou, …”

Op de hoogste plaats

In de eerste helft van de 20-ste eeuw was “De Bijbel Gods Woord” van prof. Bettex een veelgelezen boek. En terecht! Het zet de Ware God én Zijn Woord op de hoogste plaats en maakt de mens en zijn bespiegelingen daaraan ondergeschikt. Helaas is dat tegenwoordig – zelfs in Christelijke kringen – heel vaak andersom.

Bettex haalt Luther aan, als het gaat om de “juiste volgorde” in het benaderen van de Bijbel: “Men moet eerst in de Bijbel geloven, om hem te begrijpen, en niet hem eerst willen begrijpen, om hem daarna te geloven.”

Amen!

Artikel: “43 vragen en antwoorden van prof. Bettex”


Stichting Vlichthus

Stichting Vlichthus hecht er grote waarde aan dat deze uitgave bewaard blijft én nog lang tot nut van veel gelovigen (en van degenen die dat willen worden) zal zijn. De spelling van dit boek is in de digitale versie enigszins aangepast aan ons huidige spelling.


De Bijbel Gods Woord – Bettex

4 gedachten over “De Bijbel Gods Woord – Bettex

  1. Pingback: 43 vragen en antwoorden van prof. Bettex - Stichting Vlichthus

  2. Pingback: Het merkteken uit Openbaring 13 - Alleen Geloof

  3. Pingback: De opname van de Gemeente - Alleen Geloof

  4. Pingback: Ongelovige Thomas - Alleen Geloof

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *