Jean Frédéric Bettex (9 april 1837, Zwitserland – 14 september 1915, Duitsland)

F. Bettex

F. Bettex, zoon van een evangelisch hervormde predikant, kreeg zijn opleiding in Württemberg en studeerde wiskunde, natuurwetenschappen en kunstgeschiedenis in Tübingen.

Hij was leraar in Schotland en 27 jaar taal- en tekenleraar in Stuttgart.

De koning van Württemberg kende hem de titel van professor toe. In 1902 gaf hij zijn leraarschap op en verhuisde hij naar Überlingen aan het Bodenmeer.

De boeken van Bettex, die ook solide wetenschappelijke en historische kennis weerspiegelen, zijn vertaald in diverse talen.

Een groot geloof in de Ware God, de Schepper, de Here Jezus Christus

De waardering van velen voor de werken van prof. F. Bettex is gestoeld op de constatering van zijn grote geloof in de Ware God, de Schepper, die wij nu kennen als de Here (Jehovah) Jezus Christus. Bettex maakt in zijn werken zichzelf klein en Zijn Verlosser en Heiland groot. Hij staat absoluut pal voor het Woord Gods, dat ons gegeven is in de Bijbel.

Stichting Vlichthus en Bettex

Het digitaal beschikbaar stellen van de boeken van Prof. Bettex wil niet zeggen dat Stichting Vlichthus alles onderschrijft wat er door deze schrijver aan het papier is toevertrouwd. Er zijn zeker verschillen van inzicht op een aantal gebieden, maar dat staat de grote waardering voor zijn publicaties niet in de weg.


Bettex boeken in de Duitse taal

 • Das erste Blatt der Bibel, 1885.
 • Auf den Galeeren. Memoiren eines Hugenotten, 1887.
 • Was dünkt dich von Christo?, 1893. (Wat dunkt u van de Christus? – 1923)
 • Naturstudium und Christentum, 1896.
 • Natur und Gesetz, 1897.
 • Symbolik der Schöpfung und ewigen Natur, 1899.
 • Das Wunder. Eine Deutung der Wunder Gottes in der Heiligen Schrift, 1899.
 • Das Lied der Schöpfung, 1900.
 • Die Bibel Gottes Wort, 1903. (De Bijbel Gods Woord – 1909)
 • Bildung, 1904.
 • Glaube und Kritik, 1904.
 • Zweifel?, 1906. (Twijfel? – 1914)
 • Das Buch der Wahrheit, 1907.
 • Aus Israels Geschichte. Verlag von Theodor Urban, Striegau in Schlesien 1908.
 • Von der Größe des dreieinigen Gottes, 1911.
 • Das Ende. Die letzten Dinge nach der Schrift, 1913.
 • Himmlische Realitäten, 1914 (Hemelse werkelijkheden – 1916)