Jozef

Jozef een type van Christus in Zijn vernedering en verhoging

Jozef Boek

Hoe wonderbaarlijk stemmen toch de geschiedenis van Jozef en die van onze Heiland overeen. Ware Jozef niet in Egypteland geweest, alles, mens en dier, zou aan het verderf en de hongerdood prijs gegeven zijn.

Hoe duidelijk kunnen wij Gods leidende en besturende hand bespeuren in elk deel van dit wonderbare verhaal. Het gehele wereldgebeuren moet medewerken tot verwezenlijking van Gods plannen en raadsbesluiten. Hij wilde het Hebreeuwse gezin van Jakob en zijn zonen naar Egypte leiden, opdat het daar zou kunnen uitgroeien tot een groot en sterk volk. Pas daarna zou Hij het terugvoeren naar het land Kanaän, dat God tevoren voor Zijn volk had bestemd.

Herinner u nog eens de lange aaneenschakeling van gebeurtenissen: de dromen van Jozef, de jaloezie van zijn broers, zijn slavernij in Egypte; de wellust van Potifars vrouw, de vergeetachtigheid van de schenker; de dromen van Farao; het geloof van Jozef; de wijsheid van de Koning; de zeven jaren van overvloed en de daaropvolgende zeven jaren van hongersnood en wereldcrisis.

Achter al deze gebeurtenissen zien wij de hand van God. Hoe vertroostend en bemoedigend is dat voor ons, als Gods kinderen. Hij werkt altijd alle dingen naar de raad van Zijn wil en ons ten goede. De Schrift zegt: “Wij weten, dat alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn”. (Romeinen 8 : 29)

Jacob Klein Haneveld

Dit boek is een heruitgave van het oorspronkelijk door Het Morgenrood in Bodegraven uitgegeven boek met dezelfde titel. 


ISBN: 978-90-822680-1-0 – Jb Klein Haneveld – 13, 5 x 20 cm. – 191 pag. – € 12,00

Dit boek bestellen?
Stuur een e-mail naar wim@vlichthus.nl


DVD Jozef

Bestel ook de DVD “Jozef”, (180 minuten, Engels gesproken, Nederlands ondertiteld; € 8,00).

Het boek lezen en de DVD bekijken is absoluut aan te raden!

Jozef een type van Christus

1 gedachte over “Jozef

  1. Pingback: Boek en DVD over Jozef - Stichting Vlichthus

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *