Jozef Boek

Jozef

Jozef een type van Christus in Zijn vernedering en verhoging Hoe wonderbaarlijk stemmen toch de geschiedenis van Jozef en die van onze Heiland overeen. Ware Jozef niet in Egypteland geweest, alles, …