Onbekend Israël – van David tot vandaag

Steve M. Collins over Onbekend Israël

Boek Onbekend Israël

Onbekend Israël. Historische onwetendheid was lange tijd de voedingsbodem voor het hier en daar opspruiten van meestal goedbedoelde pogingen om de – ten onrechte als verloren beschouwde – stammen van Israël te lokaliseren. Maar een evolutionistische cultuur, die de Bijbelse geschiedenis beschouwt als menselijke verzinsels, behandelt deze pogingen onmiddellijk als onkruid: fantasie, fabels en dwaling.

Steve M. Collins laat zich hierdoor niet hinderen in zijn streven om verheldering te geven omtrent “onbekend Israël”. Zijn vergelijkende studie van de Bijbelse en profane historie stelde hem daarom in staat te komen tot een gedocumenteerde beschrijving van 3000 jaar Israëlitische wereldgeschiedenis. De grote verdienste van Collins is, dat hij niet op gebruikelijke wijze een verzameling losse en uiterst smalle theorieën geeft, maar een breed samenhangend geheel; wetenschappelijk verantwoord en toch vlot en boeiend geschreven.

Davidisch koninkrijk, Feniciërs, Puniërs, Parten en Scythen

De periode van Abraham tot de tijd der Richteren laat hij hier buiten beschouwing. Maar vanaf de opkomst van het Davidische koninkrijk volgt hij de lotgevallen van alle stammen van Israël tot in de moderne tijd. Daarbij beperkt hij zich dus niet tot de gebaande smalle paden van de Grieks-Romeinse tradities, die de hoofdmoot vormen van de historische kennis in de westerse cultuur. Ook “barbaren” als Feniciërs, Puniërs, Parthen en Scythen passeren de revue. En plotseling komt de ogenschijnlijk dorre Bijbelse geschiedenis op indrukwekkende wijze tot leven en blijken de herhaalde profetieën aan Abraham, Izak en Jakob aangaande menigten van volken en koninkrijken, die uit hen zouden voortkomen, op grandioze wijze te zijn vervuld. En de toekomst?

Dit boek is misschien wel verplichte kost voor allen die de waarheid liefhebben. Na lezing van dit boek zal uw visie op de Bijbel, de geschiedenis en de toekomst niet meer dezelfde zijn.

Israël in de toekomst

Onbekend Israël zal niet langer onbekend zijn. Onze geschiedenis is er van doortrokken. En in de toekomst zal Israël (niet de huidige staat) een belangrijke rol vervullen in het Gods plan. Want de geschiedenis en de in de Bijbel opgetekende beloften voor Israël wijzen daar op. Wij kunnen daar kennis van nemen.

Daarom: Geschiedenis, heden en toekomst van Israël hoeven niet onbekend te zijn!


ISBN: 978-90-808032-0-6 – Steve M. Collins – 16,5 x 24 cm. – 488 pag. – € 23,50

Dit boek bestellen?
Stuur een e-mail naar wim@vlichthus.nl


Onbekend Israël – van David tot vandaag

4 gedachten over “Onbekend Israël – van David tot vandaag

  1. Pingback: De wijsheid in Spreuken 8 onterecht toegepast - Stichting Vlichthus

  2. Pingback: GRATIS Bijbelstudie (18): ANDER nieuws over ISRAËL – De zoektocht naar de Israëlische identiteit van ALLE 12 stammen | "De eindtijdbode"- Bijbelstudies over de eindtijd

  3. Pingback: Wederom Mijn volk (deel 6): De bekering van Israël | "De eindtijdbode"- Bijbelstudies over de eindtijd

  4. Pingback: Wie waren de Wijzen uit het Oosten? - Stichting Vlichthus

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *